-
  Vehmaan Lustaset ry-  
-   - -
     
 
   
  Tulevat tapahtumat -
 

 
-
  
-

Sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat

Sudenpennut

Sudenpennut eli sudut ovat nuorimpia viikkotoiminnassa mukana olevia partiolaisia. Iältään he ovat 7-9-vuotiaita eli ovat koulussa 1-3 luokalla. Usein, mutta ei ollenkaan aina partio aloitetaan samana syksynä koulun kanssa. Sudenpennut kokoontuvat laumoissa. Laumanvetäjinä on aikuisia, joita kutsutaan akeloiksi.

Sudenpennut opettelevat partiojuttuja, kuten retkeilyä ja luonnossa liikkumista leikkien ja seikkailun avulla. Koloilloissa opetellaan peruspartiotaitoja ja lisäksi leikitään erityisesti ulkona! Sudarit osallistuvat lippukunnan tapahtumiin, retkiin ja tekevät jo myös yönyliretkiä.

 

Seikkailijat

Seikkailijat ovat iältään 10-12-vuotiaita. Seikkailijaksi kasvetaan sudenpentuvuoden tai kahden jälkeen. Toki suoraankin pääsee seikkailijaksi! Seikkailijat kokoontuvat joukkueissa, joita vetävät varttuneet nuoret tai aikuiset. Joukkueen johtajaa kutsutaan sammoiksi.

Seikkailijoiden koloilloissa harjoitellaan partiotaitoja. Seikkailijat osallistuvat jo oman partio-ohjelmansa suunnitteluun valitsemalla mm. mitä partiomerkkejä suorittavat ja suunnittelemalla omia lyhyitä retkiään. Seikkailijat ovat lippukunnan leirien vakiosallistujakuntaa.

 

Tarpojat

Tarpojat ovat iältään 12-14-vuotiaita. Monilla tarpojistamme on takana jo useampi vuosi partiota, mutta tarpojaksi pääsee toki ilman aiempaa partiotaustaakin. Tarpojat kokoontuvat vartioissa, joita vetää samoajaikäinen vartionjohtaja. Vartionjohtajien tukena on aikuinen johtaja nimeltään luotsi.

Tarpojat kokoontuvat viikoittaisiin koloiltoihin harjoitellemaan erilaisia partiotaitoja. Tarpojat osallistuvat myös lippukuntamme retkille ja tapahtumiin ja tekevät vuoden aikana myös omia viikonloppuretkiä.

 

Samoajat

Samoajat ovat iältään 15-17-vuotiaita. Samoajat johtavat tarpojavartioita ja kokoontuvat myös oman samoajavartionsa kanssa tarvittaessa. Samoajavartiota johtaa vuorollaan yksi samoaja samasta vartiosta. Vartionjohtajaa tehtävässään auttaa luotsi eli aikuinen johtaja.

Samoajat kokoontuvat sovitusti noin kerran kuussa. Samoajat osallistuvat myös lippukuntamme retkille ja tapahtumiin ja tekevät vuoden aikana myös omia viikonloppuretkiä tarpoja- ja samoajavartionsa kanssa.

 

Vaeltajat

Vaeltajat ovat 18-22-vuotiaita nuoria aikuisia. Vaeltajien partio-ohjelma rakentuu henkilökohtaisen suunnitelman varaan. Vehmaan lustasissa vaeltajia on muutamia ja heidän panoksensa on merkittävää tapahtumien järjestelytehtävissä, sillä erilaisten projektien tekeminen on vaeltajatoiminnalle ominaista. Vaeltajat kokoontuvat vartionjohtajansa johdolla ja tekevät aktiviteettejä niin yhdessä kuin itsenäisestikin. Luotsi eli aikuinen johtaja ohjaa ja auttaa sekä vaeltajavartion vartionjohtajaa että kutakin vaeltajaa suunnitellun toiminnan toteuttamisessa.
 
-
 
       
 
 
      -
 
   Etusivu   |   Partio toimii   |   Varustepankki   |   Kuvat   |   Historia   |   Yhteystiedot   |   Ajankohtaista   
 
92413 | Copyright © 2022 Vehmaan Lustaset ry | Webbinen.net
 
-

  Vehmaan Lustaset - Facebook